Ulotka klasy 1C
Mistrzostwa Sportowego
plik typu PDF, rozmiar: 12,00MB

KLASA 1C MS

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO:

PŁYWANIE

Liczebność grupy rekrutacyjnej: 32

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
biologia
język angielski

języki obce
język angielski i język niemiecki

Próba sprawności fizycznej
Zakres punktacji: od (włącznie): 0 do (włącznie): 1000
Próg punktowy: 150

Maksimum punktowe: 1000.00

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
biologia lub geografia

Masz pytania? Napisz do nas:
Pływanie: Daniel Grzyb: danekg1@op.pl