Formularz rezerwacji miejsca dla uczniów po 8 klasie szkoły podstawowej
zainteresowanych rozpoczęciem nauki w XV LO w roku szkolnym 2021/2022

Osoby zainteresowane nauką w liceum zapraszamy do wypełnienia formularza on-line.

W momencie rozpoczęcia procesu rekrutacji skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o dalszej procedurze zapisania się do szkoły. Wypełnienie formularza do niczego Państwa nie zobowiązuje i jest wyłącznie wstępną rezerwacją miejsca.

Pozycje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.


Humanistyczno-teatralnej
Biologiczno-chemicznej
Mistrzostwa Sportowego (pływanie)
Mistrzostwa Sportowego (koszykówka dziewcząt, taekwondo olimpijskie, piłka ręczna chłopców)


język polski
historia
matematyka
wos
język angielski
język niemiecki
fizyka
geografia
biologia
chemia
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13, 85-796 Bydgoszcz jako administratora danych , w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie do celów rekrutacyjnych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE) 2016/679 informujemy, że administratorem Pani/Pana Danych jest XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13; przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie; w przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Pana/Pani dane będą przetwarzane w okresie trwania rekrutacji - po jej zakończeniu dane zostaną trwale usunięte z bazy XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.