Ulotka klasy
turystyczno-geograficznej
plik typu PDF, rozmiar: 789KB

KLASA 1E

TURYSTYCZNO-GEOGRAFICZNA

Kompas na ciekawą klasę

Liczebność grupy rekrutacyjnej: 32

przedmioty rozszerzone:
język angielski
do wyboru: geografia, biologia lub historia

języki obce
obowiązkowy: język angielski
do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

Maksimum punktowe: 200.00

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
język angielski
geografia

Opis klasy

Przygotowujemy do studiów na kierunkach:
turystyka, geografia , anglistyka, handel zagraniczny , hotelarstwo, administracja i inne kierunki pokrewne.

Zajęcia prowadzone w ramach profilu pozwalają na zdobycie wiedzy oraz rozwój pasji turystyczno-podróżniczych.

Uczniowie będą brali udział w spotkaniach Szkolnego Biura Turystycznego, poznają zasady organizacji wyjazdów, samodzielnie opracują projekty interesujących ich wycieczek. Nauczą się profesjonalnej obróbki zdjęć i filmów, by móc je zaprezentować w ramach festiwalu podróżniczego. Zdobędą też umiejętność tworzenia fotoreportaży podróżniczych. Będą mieli możliwość uczestniczyć w wymianie międzynarodowej, rajdach pieszych, rowerowych, grach terenowych czy też obozach naukowych i wycieczkach krajowych i zagranicznych .