Ulotka klasy 1D
Mistrzostwa Sportowego
plik typu PDF, rozmiar: 13,50MB

KLASA 1D MS

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO:

PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT

Liczebność grupy rekrutacyjnej: 32

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
geografia
język angielski

Próba sprawności fizycznej
Zakres punktacji: od (włącznie): 0 do (włącznie): 100
Próg punktowy: 15

Maksimum punktowe: 100.00

języki obce
język angielski i język niemieck

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
geografia lub biologia

Masz pytania? Napisz do nas:
Piłka ręczna chłopców: Aba Toure: atoure@poczta.onet.pl
Taekwondo Olimpijskie: Dariusz Głowacz: glowdar@wp.pl
Koszykówka dziewcząt: Piotr Kulpeksza: kulpeksza@wp.pl