Ulotka klasy
humanistyczno-teatralnej
plik typu PDF, rozmiar: 1,62MB

KLASA 1B

HUMANISTYCZNO-TEATRALNA

Liczebność grupy rekrutacyjnej: 32

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
język polski
historia

języki obce
język angielski
język niemiecki

Maksimum punktowe: 200.00

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
najwyżej punktowana ocena z wybranych dwóch przedmiotów: język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie

Przyjdź! Przekonaj się sam!

Masz pytania? Napisz do nas:
Michał Laskowski: laskowski.michal@wp.pl