Ulotka klasy
biologiczno-chemicznej
plik typu PDF, rozmiar: 1,55MB
ESCAPE ROOM
klasy biologiczno-chemicznej
DOŁĄCZ DO ZABAWY

KLASA 1A

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Liczebność grupy rekrutacyjnej: 32

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
biologia
chemia
język angielski

języki obce
język angielski
język niemiecki

Maksimum punktowe: 200.00

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
najwyżej punktowana ocena spośród wybranych dwóch przedmiotów:
język obcy, biologia, chemia, fizyka

 

To jest miejsce właśnie dla Ciebie!

Masz pytania? Napisz do nas:
Katarzyna Kachel: kachel@wp.pl